Καλώς ήρθατε στην ΠΡΑΞΙΣ Εκτύπωση

Η ΠΡΑΞΙΣ είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών επενδυτικών σχεδίων, έρευνας συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις.

Η ΠΡΑΞΙΣ παρέχει μεθοδολογικά έγκυρες λύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών σας, για αποδοτικούς και ευχαριστημένους εργαζόμενους και πελάτες.

Η ΠΡΑΞΙΣ δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικών μελετών, εγκατάστασης συστημάτων ποιότητας (ISO 9000), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS, ECO LABEL), ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων (HACCP, ISO 22000), συμμόρφωση με πρότυπα του ΕΛΟΤ, project management - διοίκηση έργων, κοινοτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις, αναπτυξιακούς νόμους, ενώ συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό επιστημόνων (οικονομολόγων, μηχανικών, γεωπόνων και άλλων ειδικοτήτων).

Η εταιρεία διαθέτει πλειάδα σημαντικών συνεργατών και ευρύ πελατολόγιο από Δήμους, Φορείς και επιχειρήσεις σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο.