Καλώς ήρθατε στο ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Εκτύπωση

Το ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ είναι το πρώτο ΚΕΚ που δημιουργήθηκε το 1992 στο Νομό Πιερίας και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από τότε έως σήμερα εμφανίζει ολοένα και αυξανόμενη ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει σε θεματικά πεδία στα οποία είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού  Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με Κωδικό Πιστοποίησης: 12101195 ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ 2).

Στόχος του ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών του, οι οποίες είναι πιστοποιημένες από ανεξάρτητο φορέα με βάση το EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η ικανοποίηση των συμμετεχόντων στα προγράμματα που υλοποιεί.