Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Εκτύπωση
Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2016 21:03

Ανακοινώθηκαν  στις 12/04/2016 τα αποτελέσματα των επιλεγέντων (www.insete-training.gr), δικαιούχων VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης 2 / ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τμήματα κατάρτισης που ξεκινούν άμεσα και τις θέσεις πρακτικής άσκησης που εξασφαλίσαμε για τους δικαιούχους ανέργους σε ειιδικότητες του τουριστικού κλάδου, υψηλής ζήτησης-προοπτικής απασχόλησης, καθώς να επιλέξετε έγκαιρα την θέση που είναι ανάλογη με τα προσόντα και τις επιθυμίες σας.

Τα προγράμματα τα οποία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν καθώς και η επιδιωκόμενη πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων θα καλύπτουν τουλάχιστον 7 Βασικές ειδικότητες που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα

Οι ειδικότητες για τις οποίες θα αναπτυχθούν τα 7 εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων είναι τα κάτωθι:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος

 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα περιλαμβάνει: 
Α. Θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», υποχρεωτικά 16 ώρες, τις εξής:

· Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

· Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας

· Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

· Χρήση εφαρμογών Η/Υ

Β. Θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες», διάρκειας 64 ωρών, και οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης στις 7 ειδικότητες της πρόσκλησης.

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 420 ωρών θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, σε 2 φάσεις ως εξής:

· η α΄φάση, διάρκειας 200 ωρών, θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που άπτονται της διοικητικής και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης και

· η β΄ φάση, διάρκειας 220  ωρών, θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο Call Center της δράσης 801 11 15 255 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της δράσης http://insete-training.gr/ καθώς και στο ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ