ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Εκτύπωση
Πέμπτη, 07 Μάιος 2015 10:10

 

Σύμφωνα με τον Ν.4036/2012 (Α' 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες και οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δεν θα μπορούν χωρίς πιστοποιητικό να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.

Για να αποκτήσουν αυτό το πιστοποιητικό, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες χρήστες και διακινητές φυτοφαρμάκων θα πρέπει δώσουν εξετάσεις στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα συγκροτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ).

To KΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για την χορήγηση του πιστοποιητικού αλλά και προσφέρει σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ. ως εξής:

α) 25 ευρώ για την περίοδο μέχρι 26 Νοεμβρίου 2015

β) 50 ευρώ από την 27 Νοεμβρίου 2015 και μετά.

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων με την διαδικασία των εξετάσεων και η προετοιμασία τους στην εξετεστέα ύλη. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν δοκιμαστικών εξετάσεων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν οι ίδιοι στην πράξη, αν τους χρειάζεται προετοιμασία για τις εξετάσεις ή όχι στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr για τον αυτοέλεγχο των σχετικών γνώσεων των παραγωγών, με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις.